Чому краще вибрати Umowa o prac?. Особливості роботи, відпустки та звільнення по умове о праце в Польщі

Взаємовідносини між роботодавцем і працівником мають бути документально зафіксовані. Для цього існує трудовий договір (Umowa o prac?), якому і буде присвячений цей матеріал.

Трудовий договір фото

Існують також інші форми контрактів – наприклад, для членів правління компаній або обраних органів влади. Однак через те, що переважна частина наших читачів не планує очолювати мегахолдинги або балотуватися в президенти Польщі, їх ми поки залишимо без розгляду. Цивільно-правовим формам (Umowa zlecenie, Umowa o dzielo тощо) будуть присвячені окремі матеріали.

ЗМІСТ

 1. Umowa o prac? в Польщі: що це таке?
 2. Види трудових договорів

2.1. Випробувальний термін (Umowa o prac? na okres próbny)

2.2. На зазначений час (Umowa o prac? na czas okre?lony)

2.3. На певний обсяг робіт (Umowa na czas wykonania okre?lonej pracy)

2.4. Безстроковий (Umowa o prac? na czas nieokre?lony)

 1. Що слід включити в трудовий договір?
 2. Яку інформацію роботодавець має право запитувати у працівника?
 3. Право на ознайомлення і переклад договору
 4. Особливості Умова о праце
 5. Зміна умов договору
 6. Оподаткування в разі роботи за Umowa o prac?
 7. Як розірвати трудовий договір із роботодавцем?
 8. Кого не можна звільнити?
 9. Розрахунок у разі звільнення по Умове о праце

Umowa o prac? в Польщі: що це таке?

Дослівно Umowa o prac? так і перекладається – трудовий договір (договір про працю). Поряд з іншими типами контрактів є встановленою Трудовим кодексом РП формою фіксації трудових/ділових взаємин.

Хто повинен підписувати Umowa o prac?? Усі, кому інші форми контрактів не підходять. Нагадаємо, що за чинним законодавством наявність договору є обов’язковою. Без його оформлення робота може бути визнана нелегальною. Дуже важливо знати основні положення, які прописують у трудовому договорі, тому що будь-який факт, закріплений в ньому і такий, що суперечить законодавству, може привести до визнання контракту недійсним.

Види трудових договорів

Umowa o prac? – поняття загальне. Існує кілька різновидів договору, які значно відрізняються один від одного за умовами, строками, способам розриву відносин та іншими параметрами. Це тимчасова Умова о праце (tymczasow?) і безстрокова.

Випробувальний термін (Umowa o prac? na okres próbny)

Цей тип Umowa o prac? носить польське найменування Na okres próbny. Укладається, коли працівник і роботодавець погодили таку ознайомчу версію взаємин: роботодавець бажає упевнитися в необхідній кваліфікації здобувача, його дисципліні, навичках тощо, а працівник бажає перевірити, чи відповідають умови праці заявленим, і на практиці ознайомитися з іншими параметрами.

Особливості Umowa o prac? na okres próbny:
 • Максимальний термін – 3 місяці.
 • Можливість продовження відсутня.
 • Припиняє дію автоматично в зазначений в договорі день.
 • Передчасне розірвання – тільки з обопільної згоди. Розірвання в односторонньому порядку неможливе.

Після закінчення контракту трудові відносини повинні бути або розірвані, або зафіксовані іншим типом договору. У кожного виду є свої особливості розірвання – вони будуть детально розглянуті нижче.

Завантажити Umowa o prac? na okres próbny – wzór.

На зазначений час (Umowa o prac? na czas okre?lony)

Na czas okre?lony – так називається польською цей вид договору. Очевидно, що мова йде про документальної фіксації робочих взаємин протягом заздалегідь встановленого періоду.

Особливості Umowa o prac? na czas okre?lony:

 • Терміни дії встановлюються самим договором.
 • Договір може бути продовжений двічі. У разі пролонгації втретє – автоматично стає безстроковим.

Це стосується тільки Umowa o prac? – у цивільно-правових форм (zlecenie, o dzielo та ін.) можуть бути інші умови.

 • Без продовження припиняє дію в зазначену дату.
 • Дострокове припинення можливе за згодою сторін. Односторонній розрив роботодавцем за замовчуванням неможливий, але в разі укладення контракту на термін понад 6 місяців і вказівки в тексті договору такої можливості звільнення працівника з ініціативи роботодавця можна здійснити з повідомленням за два тижні.

За статистикою, це найбільш поширена форма, яка підписується з іноземними працівниками.

Більш короткостроковим різновидом цієї форми контракту можна вважати Umowa na zast?pstwo – договір на заміну (відсутнього працівника). Він укладається на період нестачі робочого персоналу й автоматично припиняється в момент виходу на роботу відсутнього. Може бути розірваний в односторонньому порядку роботодавцем з повідомленням за 3 робочі дні.

Завантажити Umowa o prac? na czas okre?lony – wzór.

На певний обсяг робіт (Umowa na czas wykonania okre?lonej pracy)

Використовується на час виконання певної роботи, польською називається Na czas wykonania okre?lonej pracy. Цей тип договору багато в чому перегукується з попереднім.

Договір фото

Він укладається в умовах, коли встановити точний час, необхідний для виконання певного обсягу робіт, неможливо. Тоді закінчення контракту фіксується фактом завершення робіт.

Ще раз нагадаємо, що мова йде тільки про цей вид Umowa o prac?. Схожий за умовами договір підряду належить до інших типів документів і діє на своїх підставах.

Завантажити Umowa o prac? na czas wykonywania okre?lonej pracy – wzór.

Безстроковий (Umowa o prac? na czas nieokre?lony)

Контракт Na czas nieokre?lony – найзручніша для працівника форма трудових відносин. Роботодавці нечасто укладають їх з іноземцями. Як видно з назви, взаємини за безстроковим договором не обмежені ні певним періодом, ні обсягом робіт.

Завантажити Umowa o prac? na czas nieokre?lony – wzór.

Чим хороша Umowa o prac? na czas nieokre?lony:

 • Термін дії не обмежений.
 • Розрив за угодою сторін.
 • Одностороннє розірвання договору роботодавцем має відбуватися з дуже поважних причин: тривала хвороба, доведені випадки відсутності кваліфікації, порушення режиму тощо.

Тепер перейдемо до пунктів договорів, які необхідно врахувати в контракті для захисту прав працівника.

Що слід включити в трудовий договір?

Незалежно від форми Umowa o prac?, документ укладається в письмовій формі і підписується обома сторонами процесу. Укладено договір повинен бути не пізніше першого робочого дня працівника.

Робота без договору, «пробні дні» без оплати та інші, які порушують закон, способи працевлаштування не допускаються.

У документ необхідно включити:

Пункт

Пояснення

Сторони договору

ПІБ працівника і дані роботодавця

Вид договору

Терміновий, безстроковий, на обсяг виконуваних робіт тощо

Період дії

Початок і закінчення контракту. У разі безстрокового договору – тільки дата початку. У разі фіксації обсягу робіт – дата початку і факт, що вважається закінченням дії

Умови праці

Графік, місце, обсяг робіт, відпустка та інші характеристики трудового процесу

Оплата праці

Зароблена плата фіксується брутто (до податкових вирахувань) і не може бути менше допустимої згідно із законом

Бажано включити в Umowa o prac? умови дострокового розірвання. Вони не повинні суперечити законодавству (про це буде докладніше розказано нижче), але в його рамках можуть встановлювати власні правила.

Яку інформацію роботодавець має право запитувати у працівника?

Згідно з даними, отриманими від польської Інспекції праці, роботодавець має право отримати таку інформацію:

 • П. І. Б.
 • Дата народження.
 • Місце проживання.
 • Освіта.
 • Досвід, навички, кваліфікація, отримані працівником раніше.

Зверніть увагу, що запитувати іншу інформацію роботодавець не має права, але за взаємною домовленістю вона може бути надана.

Право на ознайомлення і переклад договору

Зрозуміло, перед підписанням договору працівник повинен ознайомитися з його текстом. Раніше це належало до обов’язків самого працівника, і займатися перекладом доводилося йому. У чинних нормах трудового законодавства однозначно сказано:

У випадках з працівником-іноземцем, роботодавець зобов’язаний забезпечити його перекладом трудового договору прийнятною для іноземця мовою. Відповідно, визначення «прийнятного мови» має відбутися до укладення договору, і роботодавець повинен бути проінформований потенційним працівником, як про сам бажанні отримати переклад, так і про мову, на який контракт повинен бути переведений.

Особливості Умова о праце

Ми вже розповіли про обов’язкові пунктах трудового договору, тепер подивимося на інші параметри, вказувати які необхідно тільки якщо вони відрізняються (в кращу сторону) від норм, встановлених законодавством:

 1. Відпустка (Urlop). У рік оплачувана відпустка надається на термін в 21-26 днів, в залежності від стажу працівника.
 2. NFZ/ZUS. Соціальні гарантії, медичне і пенсійне забезпечення.
 3. Надбавки. Оплата понаднормових, різні компенсації і оплата за працю, не передбачені договором.
 4. Інші умови. Якщо робота вимагає певних умов (наприклад, засобів індивідуального захисту), бажано вказати їх трудовому договорі.

Нагадаємо, що в разі потреби отримання дозвільних документів (наприклад, o?wiadczenie, zezwolenie, opinia starosty та ін.) забезпечити ними працівника входить в обов’язки роботодавця. Якщо досягнуто згоди про оформлення Карти побиту (посвідки на проживання), документи так само готує наймач.

Зміна умов договору

Будь-які умови Umowa o prac? можуть бути змінені за взаємною згодою, але в рамках чинних законів. Для цього може бути підписаний новий договір або додаткова (коригуюча) угода, що змінює не всі параметри контракту, а його окремі норми.

Ініціювати зміни може і роботодавець в односторонньому порядку. Для цього він видає працівнику письмове повідомлення про те, що деякі положення контракту коригуються, і вказує термін набуття чинності нових положень. Працівник має право відмовитися від змін, про що мусить заявити до середини терміну, зазначеного в повідомленні. У цьому разі договір буде вважатися розірваним після зазначеного в повідомленні строку.

Оподаткування в разі роботи за Umowa o prac?

Розмір податків залежить від типу договору, але в рамках всіх різновидів Umowa o prac? шкала виплат однакова. Надамо дані на фактичному прикладі оплати праці в 2500 злотих (брутто):

Виплати:

Пенсійні

244 z?

Страхування

37,50 z?

Охорона здоров’я

194,15 z?

Недієздатність

61,25 z?

Аванс прибуткового податку

155 z?

Разом виплати: 691,90 z?

Залишається (нетто):

1808,10 z?

Витрати роботодавця на працівника можуть бути вищими, тому що йому доведеться оплачувати додаткові збори.

Відповідно до наведеного прикладу нагадаємо, що в трудовому договорі має бути вказана сума в 2500 z? на місяць, але фактично на руки працівник отримає тільки 1808,10 z?.

Як розірвати трудовий договір із роботодавцем?

Найпростішим способом припинення робочих взаємин за договором є угода сторін. У цьому випадку підписується відповідний документ, після якого контракт припиняється.

У договорі можуть бути встановлені додаткові умови і терміни його розірвання, які не можуть суперечити положенням законів:

Вид «Умови о праце»

Термін розірвання (оповіщення)

Випробувальний термін

3 робочі дні, якщо тривалість контракту не перевищує 2 тижні.

1 тиждень, якщо договір укладено на 2 тижні, але не більше 3 міс.

2 тижні, якщо договір укладається на 3 місяці.

На вказаний період (понад півроку)

2 тижні

На заміну

3 робочі дні

Безстроковий договір

2 тижні, якщо працівник працює в одній фірмі менше ніж півроку.

1 місяць, якщо співробітник працює в одній компанії 6 або більше місяців, але менше 3 років.

3 місяці, якщо співробітник працює в одній фірмі 3 роки або більше.

 Виниклі суперечки вирішуються в суді або скаргою в Управління праці. Така скарга розглядається анонімно.

Кого не можна звільнити?

Звільнення – розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця – неможливе:

 1. Тих, хто перебуває на лікарняному до 182 днів.
 2. Вагітних, за винятком випадків випробувального терміну на 1 місяць.
 3. Тих, хто перебуває у відпустці по догляду за дитиною (до закінчення цієї відпустки).

Оплата лікарняних, відпусток тощо не може бути нижчою, ніж це встановлено законодавчо.

Розрахунок у разі звільнення по Умове о праце

Сума виплат під час звільнення не може бути меншою, ніж за реально відпрацьований час/виконаний обсяг робіт. Якщо це передбачено окремими положеннями контракту, можуть бути призначені додаткові компенсаційні суми.

Терміни і способи виплат краще узгодити заздалегідь. Важливий момент для іноземців – закриття рахунку в польському банку, на який приходить оплата праці. Якщо залишити його відкритим, він буде генерувати витрати на своє утримання. Якщо ж закрити, то колишній роботодавець не зможе провести виплати. Тому потрібно передбачити якийсь компроміс, але вирішити питання краще до повернення додому.

Отже, ми розглянули найпоширеніший вид договору, що регламентує трудові відносини. Не треба бути практикуючим юристом, щоб розібратися в його основних положеннях. Сліпо довіряти роботодавцю теж не можна. Перевірити, чи містить контракт необхідні положення і чи не внесені в нього такі, що не влаштовують працівника, параметри, слід обов’язково, і тепер ви знаєте як і що потрібно робити.