Як отримати дозвіл на роботу в Польщі для українців

Для легального працевлаштування в Польщі в більшості випадків необхідно отримати zezwolenie na prace dla cudzoziemca (далі – дозвіл). Це документ, що підтверджує рішення воєводства про допуск іноземця до трудової діяльності.

Працевлаштування фото

Кому необхідно оформляти дозвіл для працевлаштування в Польщі, а хто може обійтися без нього? Як і де правильно оформити документ? Про це і буде розказано в цьому матеріалі.

ЗМІСТ:

 1. Кому необхідно отримувати дозвіл на роботу і що він дає?
 2. Хто може обійтися без дозволу?
 3. Типи дозволів
 1. Як отримати дозвіл українцю?

4.1. Які потрібні документи?

4.2. Як довго робиться?

4.3. Терміни дії

4.4. Скільки коштує?

4.5. Форма видачі

 1. Обов’язки роботодавця і можливі наслідки їх недотримання
 2. Коли дозвіл можна не міняти?
 3. Можливі причини відмови у видачі дозволу

8.1. Процедура оскарження

 1. Продовження дозволу
 2. Причини анулювання та наслідки

Кому необхідно отримувати дозвіл на роботу і що він дає?

Деякі іноземці помилково вважають, що отримання візи достатньо для легального працевлаштування в Польщі. Це велика помилка! Віза дозволяє в’їзд для здійснення діяльності, відповідно до якої вона видана. Робоча віза – одна з підстав для отримання zezwolenie na prace od wojewody, але не його заміна.

Дозвіл на роботу в Польщі для українців може бути отриманий особами, що володіють:

 1. Візами, за винятком туристичних, коли вони видані з метою отримання притулку (коли справа знаходиться в процесі або ініціюється), т. зв. тимчасового захисту, відвідування країни з гуманітарних обставин, виконання зобов’язань за міждержавними договорами або в інтересах польської держави.
 2. Шенгеном, виданим іншими країнами зони.
 3. Видом (посвідкою) на постійне проживання (за винятком випадків, розглянутих в наступному розділі).
 4. Правом безвізового в’їзду, що передбачає можливість їх працевлаштування відповідно до міждержавного договору.

Громадяни України після введення безвізового режиму можуть віднести себе до останнього пункту.

Хто може обійтися без дозволу?

Частина іноземців можуть працювати в РП без дозволу. В тому числі:
 1. Громадяни Вірменії, Білорусії, Грузії, Молдавії, Росії та України, які мають заяви (o?wiadczenia) на сезонні або несезонні роботи.
 2. Біженці, якщо відповідний статус надано польською стороною.
 3. Особи, що володіють індигенатом додаткового захисту.
 4. Ті, хто має ПМП (Картку сталего побиту).
 5. Ті, хто отримав статус довгострокового резидента ЄС.
 6. Ті, хто має спеціальний статус «допустимого проживання» (неможливість повернутися на батьківщину зі встановлених законом підстав).
 7. Ті, хто має статус тимчасового захисту.
 8. Аналогічно до попереднього пункту, але з гуманітарних обставин.
 9. Громадяни ЄС, ЄЕС і члени їхніх сімей.
 10. Постраждалі в результаті работоргівлі.
 11. Ті, хто має ВНП на підставі шлюбу з поляком або з іноземним громадянином, що відповідає одному з пп. 1–7 цього переліку.
 12. Ті, хто потрапив у ситуацію життєвих змін, зберігаючи право на проживання в РП. Серед таких обставин: смерть чоловіка, яка є громадянином ЄС, або розлучення з ним.
 13. Ті, хто подали на ВНП і мають раніше виданий дозвіл.
 14. Власники Карти поляка.
 15. Особи, які навчають(ся), проводять спеціальне стажування, учасники спеціальних заходів ЄС чи інших міждержавних програм.
 16. Викладачі іноземних мов.
 17. Учні стаціонарних польських ВНЗ, що знаходяться в РП за відповідною візою.
 18. Артисти або вчені (в т. ч. науковці), які працюють у Польщі не більше 30 днів за календарний рік.
 19. Особи, зазначені в п. 16, але перебувають в країні за ВНП.
 20. Представники іноземних фірм, котрі не претендують на постійне перебування, відправлені в РП в робоче відрядження з метою ремонту, техобслуговування або монтажу обладнання, виробленого за кордоном, на строк не більше трьох місяців.
 21. Випускники польських поліцеальних шкіл, ВНЗ або аспірантур.
 22. Інші категорії іноземців, в тому числі військовослужбовці, священнослужителі, делегати культурних об’єднань, журналісти, спортсмени.

Повний перелік осіб, котрі не мають потреби в цьому документі, може варіюватися в різних регіонах РП. Для більш точної інформації краще звернутися до відповідної установи за місцем планованої роботи.

Типи дозволів

Залежно від виду виконуваних або передбачуваних робіт, розрізняються і типи необхідних дозволів:

Тип А. Видається за наявності договору, що регламентує трудові відносини, включаючи ситуації, коли зайнятість надається іноземцем, що проживають в РП.

Тип В. Отримують іноземні учасники правлінь комерційних підприємств, яким необхідно виконувати свої обов’язки більше півроку в кожні 365 днів.

Тип С. Оформляють співробітники іноземних компаній, що функціонують у РП, якщо їхня діяльність повинна здійснюватися понад 30 днів протягом річного періоду.

Тип D. Необхідно отримувати представникам іноземних фірм, які не мають своїх постійних представництв у РП і які прибули для тимчасового виконання обов’язків.

Тип Е. Інші випадки, які не підпадають під попередні пункти. 

Як отримати дозвіл українцю?

Розгляд питання про видачу (і саму видачу) дозволу здійснює воєвода того регіону, де передбачається працювати. Подає документи (ініціює процес) роботодавець. Крім паспорта, інші документи надаються у вигляді оригіналів або нотаріально завірених копій (з присяжним перекладом у разі необхідності).

Дозвіл оформляється на конкретне робоче місце. У разі зміни роботодавця або типу робіт необхідно отримувати новий. У процесі розгляду справи працівник іноді запрошується до воєводства для співбесіди або надання додаткових даних.

Співбесіда фото

Які потрібні документи?

Існує загальний пакет документів, незалежний від типу дозволу, і відомості, потрібні окремо для кожного виду. До загальних належать:

 1. Заява (завантажити nowy wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prac? cudzoziemca можна тут).
 2. Документ-підстава для законного в’їзду в РП працівника-іноземця (копії заповнених сторінок).
 3. Згода державних органів РП на зайняття посади іноземцем, якщо мова йде про регульовані професії (встановлений законом перелік спеціальностей, займати які можна, лише відповідаючи певним вимогам).
 4. Якщо в попередні три роки іноземець перебував законно в Польщі (в т. ч. проходячи навчання в РП, ЄС, ЄЕП, Швейцарії), надається документ, що підтверджує цей факт.
 5. Довіреність від роботодавця, якщо подачею документів займається інша особа.
 6. Квитанція про сплату гербового збору; крім іншого, містить інформацію про П. І. Б. працівника-іноземця, на якого оформляється дозвіл, дані про роботодавця (найменування, адреса) і позначку про первинне оформлення дозволу або його продовження.

Решта документів залежить від типу потрібного дозволу. У більшості випадків це різні виписки з державних реєстрів підприємств Польщі, чий вигляд залежить від форми організації юридичної особи.

Як довго робиться дозвіл?

Час на розгляд справи обмежений законом. Він не повинен перевищувати один місяць, однак в екстраординарних випадках може бути збільшений до двох місяців.

Терміни дії

Дозвіл оформляється на термін укладеного договору (запрошення), але максимум на 3 роки (у випадках членів правлінь товариств, які працевлаштували понад 25 осіб, термін може бути збільшений до 5 років). Це норми закону, однак цей же нормативний акт дає воєводам право зменшувати час дії дозволу на свій розсуд.

Скільки коштує?

Для відрядних

200 z?

Більше 3 міс.

100 z?

Менше 3 міс.

50 z?

Продовження дозволу обійдеться в 50% від зазначених сум.

Форма видачі

Оформляються три копії дозволу. Один примірник залишається у воєводстві, а два інші передаються роботодавцю, який зобов’язаний вручити один із них працівнику-іноземцю.

Обов’язки роботодавця і можливі наслідки їх недотримання

З моменту подачі документів на отримання дозволу і до моменту прийняття рішення роботодавець зобов’язаний:

 1. Доводити до відома працівника інформацію про всі етапи процесу та інші події, пов’язані з ним.
 2. Дотримуватися умов договору, наданого як підстава для отримання дозволу.
 3. Укладати договори, угоди й оформляти інші необхідні документи з працівником на зрозумілій йому мові або надавати завірені переклади до підписання.
 4. Надати працівникові його екземпляр дозволу та інших документів.
 5. Доводити до відома воєводи все зміни або порушення, пов’язані з працевлаштуванням працівника-іноземця, що виникли в процесі розгляду справи, в т. ч. нерегламентований розрив трудових відносин.
 6. Повідомляти воєводі про трансформації типів і обсягів робіт, якщо вони не збігаються із заявленими раніше.

У випадках неналежного виконання роботодавцем своїх обов’язків, можуть бути накладені штрафні санкції в розмірі 3000–5000 z?.

Коли дозвіл можна не міняти?

Дозвіл на роботу, виданий раніше, зберігає свою силу за таких обставин:
 1. Зміна форми організації, адреси або найменування роботодавця (юридичної особи).
 2. Зміна місця проживання працівника.
 3. Зміни характеру робіт, кардинально відмінні від зазначених при отриманні дозволу, але не більше ніж на 30-денний термін.
 4. Зміна власника фірми-наймача.
 5. Зміна довіреної особи, що представляє інтереси роботодавця у воєводстві.
 6. Зниження робочого часу з пропорційним зниженням оплати праці не більше ніж на півроку.
 7. Переривання виконання працівником своїх обов’язків не більше ніж на тримісячний термін, якщо вони узгоджені з роботодавцем.

Можливі причини відмови у видачі дозволу

Відмова у видачі дозволу може статися, якщо роботодавець під час подачі документів або в процесі розгляду справи:

 • Приховав правдиві чи надав неправильні, помилкові, фальсифіковані дані.
 • Не виконав встановлені нормами права умови.
 • Вироком суду був визнаний винним у правопорушенні, в тому числі:
  • за порушення трудового законодавства РП в області
  • за нелегальне працевлаштування;
  • за порушення прав працівників;
  • за недостовірні документи;
  • за торгівлю людьми.
 • Подав документи на працівника-іноземця, який:
  • знаходиться в списку небажаних осіб;
  • раніше був покараний за недостовірні документи, подані для отримання дозволу;
  • не відповідає належній кваліфікації при працевлаштуванні за однією з регульованих професій.

Процедура оскарження

Апеляція на рішення воєводи подається міністру праці та соцполітики. Звернення подає іноземець протягом 14 днів із моменту отримання рішення.

Продовження дозволу

Заяву про продовження дозволу подає роботодавець, і зробити це необхідно не менш ніж за 30 днів до закінчення дії.

Заява фото

Зверніть увагу, що форма заяви на продовження відрізняється від початкового оформлення. Завантажити бланк можна тут.

Якщо підстави для видачі дозволу не змінилися, роботодавець надає тільки квитанцію про сплату збору і трудовий договір. У разі нових обставин – документи, що підтверджують їх.

Причини анулювання та наслідки

У деяких випадках виданий раніше дозвіл може бути скасовано. Це призведе до втрати іноземцем права на працевлаштування. Основні причини анулювання:

 1. Якщо змінилися підстави, на яких документ видавався раніше (зміна роботодавця, розірвання договору тощо).
 2. У разі зміни обставин, за яких отримувався дозвіл, і несвоєчасного інформування воєводи про цей факт.
 3. Якщо воєвода отримав дані, що працівник припинив трудові відносини менш ніж за три місяці від вступу дозволу в законну силу або більш ніж за три місяці до його закінчення без узгодження з роботодавцем.
 4. Коли були виконані зобов’язання по відношенню до працівника-іноземця з боку роботодавця.
 5. Якщо інший державний чи муніципальний орган, чий дозвіл є необхідним, не видав (відкликав) його.
 6. Потрапляння іноземця в списки осіб, чиє перебування в РП небажано.

Дозвіл на роботу в Польщі часто є необхідним документом. Якщо працівник не знайшов себе в переліку умов, які не потребують оформлення дозволу, отримувати його доведеться. Ознайомтеся уважно з усіма нюансами процесу, щоб не витрачати даремно нерви і час. Можливо, ви зможете підказати щось своєму роботодавцю.