Порядок реєстрації новонароджених українців за кордоном

Багато українців через збройну агресію російської федерації були змушені покинути Україну. При цьому за кордоном нашим громадянам доводиться вирішувати багато юридичних питань, у тому числі реєстрацію народження їхніх дітей.

Як і раніше, державну реєстрацію актів громадянського стану громадян України, які проживають або тимчасово перебувають за кордоном, проводять дипломатичні представництва та консульські установи України.

Так, згідно з Інструкцією про порядок реєстрації актів цивільного стану в дипломатичних представництвах та консульських установах України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України, Міністерства закордонних справ України від 23 травня 2001 року № 32/5/101, реєстрація народження дитини провадиться консулом з одночасним визначенням її походження та присвоєння прізвища, імені та по батькові.

У якій консульській установі слід реєструвати народження?

Реєстрація провадиться за місцем народження або за місцем проживання батьків дитини або одного з них за їхньою письмовою заявою, а у разі хвороби, смерті батьків або з інших причин неможливості зареєструвати народження – за заявою родичів, інших осіб, уповноваженого представника закладу охорони здоров’я, в якому народився дитина або в якій зараз він знаходиться.

Якщо дитина народилася під час перебування матері на морському, річковому, повітряному судні, поїзді або іншому транспортному засобі, то реєстрація народження провадиться у найближчому консульському закладі.

Протягом якого терміну слід подати заяву на реєстрацію народження дитини?

Заява про реєстрацію народження дитини батьки зобов’язані подати невідкладно, але не пізніше одного місяця з дня народження дитини, а при народженні мертвої дитини – не пізніше трьох діб.

Які документи слід надати консулу для реєстрації народження дитини?

Для реєстрації народження надаються такі документи:

  • документ медичного закладу народження дитини. У виняткових випадках, при народженні дитини поза медичною установою – довідку лікаря, який надав допомогу під час пологів. У разі народження дитини вдома без медичної допомоги факт та час народження повинні бути підтверджені підписом двох свідків, присутніх під час пологів, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця проживання та документів, що засвідчують їх особи, а також медичних документів про перебування дитини під спостереженням лікувального закладу (приватного лікаря);
  • документи, що засвідчують особи батьків (батька). Якщо документ, що засвідчує особу одного з батьків, з поважних причин не може бути пред’явлений, то відомості про іншого батька в цьому випадку зазначаються на підставі свідоцтва про шлюб. Дані про громадянство та національність в акті запису про народження та свідоцтво не заповнюються;
  • документ, що є підставою внесення відомостей про батька (свідоцтво про шлюб, заяву матері, заяву батька про визнання батьківства, спільну заяву матері та батька дитини, якщо батьки не перебувають у шлюбі, спільна заява матері та її чоловіка про визнання чоловіка батьком дитини, спільна заява батька дитини та чоловіка, який перебуває у шлюбі з його матір’ю). У разі відсутності свідоцтва про шлюб для внесення відомостей про батька дитини, який перебуває у шлюбі з її матір’ю, знадобиться копія відповідного актового запису.

Чи стягується консульський збір за видачу свідоцтва про народження дитини?

Реєстрація народження, а також видача свідоцтва про реєстрацію цього акта цивільного стану провадиться без стягнення консульського збору. За результатами реєстрації цього акта видається свідоцтво про народження.

Джерело: https://t.me/lawyer_ukraine_now