Види трудових договорів в Польщі

У Польщі існує кілька правових можливостей для працевлаштування, які поширюються на іноземців. Різні договори можуть принципово відрізнятися між собою за своїми властивостями, правами і обов’язками, які вони надають сторонам. Сьогодні ми розглянемо поняття, зміст, істотні умови і види трудових договорів у Польщі за термінами й особливості окремих видів трудових договорів.

Трудові договори для українців у Польщі фото

Також розповімо про відмінності трудових договорів між собою і з цивільно-правовими договорами.

ЗМІСТ:

 1. Трудовий договір у Польщі (umowa o prac?)
 2. Істотні умови при укладанні трудового договору в Польщі
 3. Особливості трудового договору в Польщі та його переваги
 4. Види трудових договорів у Польщі за термінами
  1. Трудовий договір на невизначений термін (umowa o prac? na czas nieokre?lony)
  2. Трудовий договір на певний термін (umowa o prac? na czas nieokre?lony)
  3. Трудовий договір на випробувальний термін (umowa na okres próbny)
  4. Трудовий договір на час виконання робіт (сезонний договір)
 5. Цивільно-правові договори в Польщі
  1. Поняття цивільно-правового договору
  2. Чим цивільно-правовий договір відрізняється від трудового договору в Польщі?
 6. Види цивільно-правових договорів у Польщі
  1. Договір підряду на трудову діяльність у Польщі (umowa o dzie?o)
  2. Договір доручення на трудову діяльність у Польщі (Umowa zlecenie)
 7. Нелегальна робота в Польщі та її можливі наслідки

Трудовий договір у Польщі (umowa o prac?)

Трудовий договір є письмовим документом, який встановлює трудові відносини між роботодавцем і працівником.

Укладення трудового договору відбувається в тому випадку, коли сторони (роботодавець та майбутній співробітник) узгодять всі істотні умови майбутнього договору шляхом їх обговорення.

У Польщі для вступу в законну силу трудовий договір повинен бути складений у письмовій формі, особливо якщо мова йде про працевлаштування іноземців. Умови роботи повинні бути обов’язково письмово підтверджені. Також у трудовому договорі повинні бути передбачені та відображені всі істотні умови.

Істотні умови при укладанні трудового договору в Польщі

Трудовий договір повинен відповідати всім висунутим суворим вимогам до наявності в ньому необхідних елементів, а саме:
 • вказівка на тип договору та дату його укладення;
 • вказівка на сторони, які укладають цей договір;
 • дата початку роботи (якщо не вказується окремо в договорі, то за дату початку роботи беруть дату укладення договору) і термін дії договору;
 • місце виконання роботи;
 • тип виконуваної роботи (із зазначенням посади працівника й основних функціональних обов’язків);
 • режим робочого часу і ставка (повна або часткова зайнятість працівника);
 • умови оплати праці (розмір окладу брутто або тарифної ставки, доплати, надбавки і бонуси. При роботі на повний робочий день розмір окладу не може бути менше 1750 злотих брутто станом на початок 2018 року).

Трудовий договір має бути підписаний не пізніше, ніж в перший день початку роботи, інакше до роботодавця (і працівникові) можуть застосовуватися штрафні санкції у зв’язку зі здійсненням роботи нелегально.

Особливості трудового договору в Польщі та його переваги

Трудовий договір є угодою, яка найбільш ефективно захищає права працівника. Умови, на яких підписується трудовий договір, не можуть бути гіршими за положення, передбачені Трудовим кодексом Польщі. Ця угода має для працівника ряд переваг, які не пропонують інші цивільно-правові угоди:

 • розмір зарплати не нижче мінімального рівня оплати праці в Польщі (станом на початок 2018 року – 2100 злотих брутто при повній зайнятості), а також фіксований порядок оплати за понаднормові години (перевищують встановлені Трудовим кодексом стандартні 40 робочих годин на тиждень);
 • оплачувані відпустки (як мінімум 20 робочих днів);
 • врахування стажу роботи та його вплив на розмір річної платної відпустки (збільшення до 26 робочих днів у разі, якщо працівник має повну вищу освіту і як мінімум 2 роки підтвердженого трудового стажу);
 • можливість підвищення кваліфікації;
 • отримання відшкодування під час хвороби в розмірі 80-100% (лікарняний, званий в Польщі «L4»), а також пакет соціального страхування в лікувальних установах за допомогою NFZ;
 • наявність правил розірвання договору з чіткими термінами повідомлення.

Дуже важливо те, що іноземці також отримують цей пакет гарантій при працевлаштуванні за трудовим договором у Польщі. З огляду на те, що із зарплати іноземця здійснюються відрахування і внески в соціальні фонди та сплачуються податки, іноземець може претендувати в майбутньому на пенсійне забезпечення в Польщі та користуватися тими благами, які надають соціальні фонди.

Як правило, види трудових договорів у Польщі визначаються роботодавцями в момент появи відкритої вакансії. Перш ніж підписувати трудовий договір, необхідно розібратися в їх варіантах. Які види трудових договорів існують у Польщі? Обрані сторонами види трудових договорів можуть впливати на умови здійснення трудової діяльності працівником.

Види трудових договорів у Польщі за термінами

Трудовий договір на невизначений термін (umowa o prac? na czas nieokre?lony)

Трудовий договір на невизначений термін фото

Саме цей трудовий договір є найкращим для працівника, оскільки в ньому відсутній передбачений період дії трудових відносин із роботодавцем. Як ми описували вище, в цьому разі застосовуються всі переваги трудового договору. Крім того, така угода найчастіше може позитивно вплинути на розгляд заявки людини на отримання кредиту в банку, оскільки є якась гарантія того, що людина тривалий час буде працевлаштована.

Ще один момент, який ми хочемо розглянути в розрізі цього виду трудових договорів, – це розірвання угоди. Договір на невизначений термін може бути розірваний за взаємною згодою сторін тією датою, яку вони затвердять між собою. Є й інший варіант – кожна зі сторін може виступити ініціатором розірвання договору на підставі письмового повідомлення. Однак у такому випадку до уваги буде братися період відпрацьованого часу, який безпосередньо буде впливати на терміни попереднього повідомлення (званий у Польщі «okres wypowiedzenia»).

Строки повідомлення для розірвання трудового договору залежать від тривалості роботи в цій організації:

 • 2 тижні, якщо період працевлаштування працівника склав менш ніж 6 місяців;
 • 1 місяць, якщо період працевлаштування працівника склав понад 6 місяців, але менш ніж 3 роки;
 • 3 місяці, якщо період працевлаштування працівника склав понад 3 роки.

Ще одна гарантія, що надається трудовим договором на невизначений термін, полягає в тому, що Трудовим кодексом Польщі визначені категорії працівників, яких неможливо звільнити. Підстави для цього можуть бути такими:

 • перебування працівника на лікарняному;
 • перебування працівника у відпустці;
 • звільнення вагітних жінок і жінок, які перебувають у відпустці з догляду за дитиною;
 • звільнення членів профспілки, які мають повноваження представляти інтереси цієї профспілки перед роботодавцем.

Трудовий договір на певний термін (umowa o prac? na czas nieokre?lony)

Договір на певний термін фото

Цей договір укладається на заздалегідь визначений сторонами угоди термін. Це означає, що його дія є тимчасовою і він діє до конкретної дати.

Цікавою особливістю трудового договору на певний строк є те, що після декількох (а саме двох) укладених договорів такого типу між тим самим роботодавцем і працівником третій за рахунком договір автоматично укладається на невизначений термін. Основною умовою в цьому випадку є відсутність перерви в укладанні чергових договорів більше 1 місяця. Винятком із цього правила є договори, укладені з метою заміщення відсутнього працівника або з метою здійснення тимчасових, періодичних або сезонних робіт.

Після закінчення терміну, на який договір було укладено, він розривається. Однак у цьому разі також можна застосувати принципи розірвання договорів, описані вище. Так, за згодою сторін або за письмовою ініціативою однієї зі сторін, цей договір може бути розірваний. Якщо угода була укладена на термін більше, ніж 6 місяців, і є відповідний пункт договору, який передбачає умови розірвання, термін повідомлення становитиме 2 тижні. При цьому сторони не зобов’язані мотивувати причину розірвання угоди.

Трудовий договір на випробувальний термін (umowa na okres próbny)

Це особливий вид трудового договору, що укладається з новим співробітником, у якому роботодавець не впевнений і з яких-небудь причин бажає переконатися в його професійній придатності, а працівник зможе оцінити умови праці. Як правило, у Польщі такий договір укладається на строк до трьох місяців і не продовжується. Однак законодавчо встановлено, що ця угода може укладатися до шести місяців, звичайно ж у результаті затвердження цього умови сторонами. Слід враховувати, що договір на випробувальний термін не дає жодних гарантій щодо подальшого працевлаштування працівника.

Трудовий договір на час виконання робіт (сезонний договір)

Подібні види трудових договорів характеризуються тим, що закінчення угоди пов’язане з виконанням завдання (наприклад, збір ягід або будівництво об’єкта). Таким чином, термін припинення роботи пов’язаний не з конкретною датою, а скоріше з подією, яка фактично настала. Як правило, тривалість працевлаштування за цим договором становить до 9 місяців у році. Наприклад, при укладенні трудового договору з метою виконання робіт зі створення товарних знаків і логотипів можна вказати як строк припинення трудових відносин дату відправки останньої виконаної роботи замовнику або факт прийому роботодавцем виконаних робіт.

Існує також змішана форма трудового договору. Для цього розглянемо такий приклад. Припустимо, що працівника наймають для створення архіву документів підприємства за минулі роки (які чітко передбачені в контакті або додатки до трудового договору). У такому разі договір може спливати після закінчення архівування в порядку, зазначеному в договорі, але не пізніше, ніж у зазначену в договорі дату.

Таким чином, ми розглянули основні види трудових договорів у Польщі та їхні особливості. Тепер пропонуємо детальніше зупинитися на розгляді цивільно-правових договорів у Польщі та їхній характеристиці.

Цивільно-правові договори в Польщі

Поняття цивільно-правового договору

Цивільно-правовий договір фото

Цивільно-правовий договір в розумінні трудового законодавства являє собою угоду між працівником (фізичною особою) і організацією (юридичною особою), в результаті якої між ними виникають, змінюються або припиняються взаємні права та обов’язки. У цьому разі основним обов’язком працівника визнається виконання всіх передбачених договором функціональних обов’язків, а обов’язком роботодавця – прийняти й оплатити працю особи відповідно до договору.

Чим цивільно-правовий договір відрізняється від трудового договору в Польщі?

 1. Усі види трудових договорів у Польщі регулюються Трудовим кодексом. У свою чергу, цивільно-правові договори регулюються Цивільним кодексом Польщі.
 2. Вони являють собою альтернативну форму виконання трудових завдань або діяльності без необхідності наймати працівників на підставі трудового договору.
 3. Цивільно-правові договори надають велику гнучкість найманому працівнику у виборі способів і методів виконання роботи, оскільки більш важливий сам факт виконання роботи.
 4. За цивільно-правовим договором можна не надавати оплачувану відпустку працівнику, а також існує різниця в оплаті соціальних внесків.
 5. У цивільно-правовому договорі існує можливість передачі роботи в субпідряд.

Для роботи за будь-яким цивільно-правовим договором (як доручення, так і договором підряду) іноземці зобов’язані отримати дозвіл на роботу в Польщі.

Також слід знати, що цивільно-правовим договором не передбачається нормований робочий день у 40 годин (як у випадку трудового договору). Деякі роботодавці можуть зловживати цією формою зайнятості та експлуатувати працівників, пропонуючи їм виконувати роботу протягом 10 і більше годин на день.

Види цивільно-правових договорів у Польщі

Найбільш поширеними видами цивільно-правових договорів у Польщі, які застосовуються в трудовій сфері, є договір підряду і договір доручення.

Види цивільно-правових договорів у Польщі

Договір підряду на трудову діяльність у Польщі (umowa o dzie?o)

Договір підряду є договір на реалізацію конкретного завдання, передбаченого роботодавцем. Замовник пропонує виконати певну роботу, а підрядник бере на себе обов’язки з виконання цієї роботи, передбаченої договором. Обов’язком замовника перед підрядником є виплата винагороди брутто (до сплати податків), зазначеного в договорі. Оплата за виконану працю відбувається після виконання роботи, у такій угоді не передбачені щомісячні виплати.

Дуже важливий момент полягає в тому, що мінімальний розмір оплати праці в цьому випадку (на відміну від трудового договору) не регламентований. Більш того, підрядник не підлягає соціальному страхуванню. Однак у разі, якщо одночасно з договором підряду у виконавця укладено трудовий договір із цим роботодавцем, соціальне страхування на такого працівника поширюється. Термін дії договору встановлюється обома сторонами і складається з часу, який необхідно витратити на виконання зазначеного в договорі завдання. Умови розірвання договору підряду передбачаються контрактом. Наприклад, це може бути виконання роботи не в зазначений термін або виконання роботи непередбачуваним і невідповідним способом.

Цей договір слід розглядати як хороший варіант для підробітку за наявності основного місця роботи. З огляду на той факт, що на виконавця не поширюється соціальне страхування, розмір відрахувань із його зарплати, відповідно, нижче, і він може отримати більше грошей на руки (нетто).

Договір доручення на трудову діяльність у Польщі (Umowa zlecenie)

Договором доручення є угода, за якою одна сторона (повірений) бере на себе обов’язок виконати певні доручення для довірителя протягом зазначеного в договорі терміну. Довіритель за договором доручення зобов’язаний здійснювати оплату праці повіреного.

Договір доручення на трудову діяльність

Предметом цього договору, на відміну від договору підряду, є не результат, а сам процес виконання завдань, і зовсім не факт, що вони приведуть до конкретного результату. Усі істотні умови договору доручення (терміни дії, вид дій, обсяг робіт, винагорода тощо) вказуються сторонами в письмовій формі. Це досить популярний вид угоди в трудовій діяльності в Польщі, оскільки він надає можливість працівникові приступити до роботи з моменту його підписання договору і легально працювати в Польщі до 6 місяців без необхідності оформляти дозвіл на роботу. Однак для його оформлення роботодавцю слід зареєструвати «намір про працевлаштування» (o?wiadczenie) в місцевому управлінні зайнятості.

Договір доручення є більш гнучким, ніж вищеописані договори – про працевлаштування і підряду. Ця гнучкість проявляється в тому, чи є інші джерела доходу в повіреного. Якщо цей договір є єдиним джерелом доходів, повірений повинен сплачувати обов’язкові внески на соціальне страхування, він покривається медичним страхуванням і платить відповідні податки.

За даним договором існує мінімальна ставка оплати праці повіреного, яка з 1-го січня 2018 року становить 13,7 злотих брутто на годину. Якщо ж розглядати цей договір як додаткове джерело доходу, то повірений зобов’язується сплачує лише податок з доходів фізичних осіб, сплата різних соціальних внесків є для нього добровільною.

Перевагою цієї угоди є свобода у визначенні місця, часу та способу виконання завдання. Недоліком цього договору для працівника буде те, що він укладається не в інтересах працівника. Довіритель не має обов’язків з надання відпустки, оплати вихідної допомоги, оплати лікарняних або надання будь-якої іншої підтримки повіреному.

Нелегальна робота в Польщі та її можливі наслідки

Як було відзначено нами вище, будь-яка виконувана на території Польщі робота повинна бути оформлена в письмовому вигляді не пізніше першого дня початку роботи і здійснюватися на підставі угоди сторін.

У разі укладення усних угод або ж явної відсутності істотних умов, передбачених певним видом договору, така робота розглядається як нелегальна. Санкцією за здійснення нелегальної роботи в Польщі є штраф. Наскільки нам відомо, його розмір – 1000 злотих для порушника-працівника і 3000 злотих для підприємства.

Штраф за нелегальну роботу в Польщі

Слід не забувати, що усні угоди неможливо довести, а отже, немає можливості довести виконання роботи і наявність зобов’язань перед працівником з оплати праці. Ця діяльність не зараховується до трудового стажу, і відсутні взагалі будь-які соціальні гарантії для працівника.

Особливі наслідки такого правопорушення для іноземців можуть полягати у забороні на в’їзд до Польщі й інших держав – членів ЄС на встановлений термін, подальших труднощах для легалізації або депортації.

Таким чином, польське законодавство надає різні види трудових договорів і цивільно-правових угод для працевлаштування, які мають різні цілі та підходять для різноманітної виконуваної роботи. Безумовно, розглядаючи всі вищевказані види трудових договорів у Польщі, кращим варіантом для іноземця буде договір на невизначений термін, але не кожен роботодавець готовий відразу підписати подібну угоду. Для цього роботодавець повинен розуміти цінність працівника. Проявити свої найкращі якості можна шляхом написання блискучого резюме та мотиваційного листа, підготовки й успішного проходження співбесіди.