Податки в Чехії для фізичних і юридичних осіб

 Про пошук роботи й аспекти працевлаштування в Чехії редакцією нашого сайту було надано чимало інформації. У цій статті хочемо звернути вашу увагу на податки в Чехії для фізичних і юридичних осіб, розглянемо їх предмет, розміри ставок і деякі особливості.

Чехія фото

Система оподаткування в Чехії дворівнева: складається з податків, що стягуються державними та місцевими органами влади. Податки в Чехії для фізичних і юридичних осіб в основному відраховуються на місячній основі, однак сплата частіше здійснюється одноразово протягом року. Нижче ми розглядаємо основні податки, згрупувавши їх за двома критеріями: для фізичних і для юридичних осіб.

Податки в Чехії для фізичних осіб

Податок на доходи фізичних осіб (Income Tax)

Фізична особа визнається суб’єктом оподаткування в Чехії, якщо є її резидентом: має постійну прописку або проживає в Чехії більше 183 днів протягом 12 місяців.

Подача декларації фото

Фізичні особи подають податкові декларації індивідуально, не допускається спільна подача декларацій подружжя або партнерів.

Базою оподаткування можуть виступати кілька типів доходів: отримані в результаті найманої праці; в результаті підприємницької діяльності, приросту капіталу; доходи за рахунок передачі активів в оренду та інші.

Слід враховувати, що базою для утримання податку при будь-якому типі доходу (крім зарплати) є валовий прибуток мінус витрати, що виникли в результаті її отримання. Це означає, що загальна база оподаткування може бути зменшена за рахунок декларування витрат, наприклад, від підприємницької діяльності або оренди активу (нерухомості).

Ставка податку становить 15%. У разі, якщо річний обсяг отриманого доходу (від зарплати або підприємницької діяльності) становить суму, що в 48 разів перевищує середню зарплату (а це понад 1,2 млн чеських крон), застосовується додаткова ставка податку 7%.

Утримання в соціальні фонди (соціальне забезпечення працівників)

Із зарплати працівника утримується 11% валового доходу (4,5% на медичне страхування; 6,5% – до пенсійного фонду).

Приватні підприємці сплачують платежі в розмірі 42,7% доходу (13,5% на медичне страхування, 28% – в пенсійний фонд, і 1,2% – до фонду безробіття). Для них передбачена спеціальна «оціночна база», яка дорівнює 50% від розміру доходів.

Податки в Чехії для юридичних осіб (2018)

ПДВ

ПДВ умовно занесений нами до статті податків для юридичних осіб, однак його кінцевими платниками часто виступають фізичні особи.

ПДВ фото

Цей податок виникає в разі продажу товарів і надання послуг. У Чехії ПДВ на імпортні товари стягується за такими ж ставками, як і на вітчизняні товари. Експорт товарів за межі ЧР не обкладається ПДВ.

У Чехії передбачено 4 типи ставок ПДВ: стандартна ставка – 21%, знижена ставка – 15%, зменшена – 10% (застосовується до поставок певних категорій товарів) і нульова ставка – 0%.

Зареєструватися платниками ПДВ в Чехії необхідно компаніям, розмір виручки яких перевищує 1 мільйон крон протягом 12 місяців поспіль. Іноземна компанія повинна зареєструватися відразу, як тільки входить на ринок Чехії, а значить, для неї поріг обороту відсутній. Існує також спрощена форма реєстрації платника ПДВ, вона застосовується в разі роботи у сфері B2B («бізнес для бізнесу») або якщо закупівлі з інших держав перевищують 326 000 чеських крон протягом року.

Податок на прибуток підприємства (Corporate Income Tax, CIT)

Цей податок сплачується компаніями, які є резидентами Чехії. Під резидентом мається на увазі фірма, створена або керована з Чехії. Компанії-резиденти Чехії оподатковуються на різні типи доходів, отримані в усьому світі. У свою чергу, нерезиденти оподатковуються тільки на доходи, що мають чеське походження.

Стандартна ставка податку становить 19%. Для кваліфікованих інвестиційних фондів ставка податку знижена і становить 5%. При цьому пенсійні фонди оподатковуються за ставкою 0%.

Сплата податку на загальних підставах відбувається до 1 квітня року, наступного за звітним.

Підготовка та здача звітності в Чехії

У разі підготовки та здачі звітності ліцензованим фахівцем термін подачі може бути збільшений до 30 червня.

Податок на дивіденди, відсотки і приріст капіталу

Дивіденди, що виплачуються нерезиденту, є базою для сплати прибуткового податку, за однією зі ставок: стандартної (15%) або підвищеної (35%). Підвищена ставка застосовується в тому разі, якщо грошові кошти переходять в держави, у яких із Чеською республікою відсутні договори про недопущення подвійного оподаткування.

За Директивою ЄС, що належить до регулювання взаємовідносин батьківських і дочірніх компаній, дивіденди, які виплачуються чеської компанії, що знаходиться під управлінням материнської компанії, розташованої в іншій державі-члені ЄС, звільняються від сплати податку, якщо материнська компанія зберігає як мінімум 10% участі в дочірній компанії протягом мінімум 12 місяців поспіль. Це звільнення також поширюється на дивіденди, що виплачуються материнській компанії з Ісландії, Норвегії або Швейцарії.

Податок на відсотки, роялті та лізинг

Ставки податків на одержувані відсотки та роялті такі ж, як і на дивіденди, а саме 15% і 35%, особливості застосування підвищеної ставки збігаються.

Платники податків із держав-членів ЄС або ЄЕП можуть подавати податкову декларацію в кінці року на відрахування витрат, пов’язаних із виплатою відсотків або роялті.

Такі ж ставки застосовуються і до лізингових операцій, проте в разі отримання рухомого майна в користування, за умови його подальшого придбання, ставка податку за лізинг знижується до 5%.

Податок на нерухоме майно

Податки в Чехії на нерухомість стягуються на основі використання споруд або земельних ділянок. Їх розміри сильно залежать від розміру землі таі типу її поверхні. В першу чергу необхідно зробити реєстрацію права власності на нерухоме майно, що відбувається після придбання.

Реєстрація права власності на нерухоме майно фото

Оплата податку здійснюється щорічно. Розрахунок цього податку здійснюється податковими органами самостійно, після чого платник отримує квитанції на оплату цього податку.

Також існує податок на передачу (продаж) нерухомого майна, цей податок також сплачується юридичними особами. Ставка цього податку становить 4% від суми угоди.

Соціальне забезпечення працівників компанії

Базою оподаткування є брутто (валовий, до сплати податків) зарплата працівника. Роботодавець сплачує 9% окладу працівника до державного фонду медичного страхування. В інші фонди соціального забезпечення оплата здійснюється в розмірі 25% брутто зарплати працівника. Таким чином, загальний розмір соціальних відрахувань роботодавця становить 34%.

Дорожній податок для юридичних осіб

Цей податок сплачується в разі володіння підприємства транспортним засобом і його використання в комерційних цілях.

Дорожній податок з транспортного засобу фото

Розмір сплати податку залежить від типу транспорту і обсягів двигуна (наприклад, для легкового транспорту від 800 до 3000 куб. см розмір податку буде дорівнювати від 1200 до 4200 чеських крон).

Підводячи підсумки, відзначимо, що податкова система ЧР цілком прийнятна, особливо якщо звернути увагу на податки в Чехії для фізичних осіб і підприємців. Більш того, судячи з проведеного аналізу, деякі податки в Чехії відсутні (наприклад, гербовий збір), а інші складають невеликі суми, особливо коли справа стосується ведення бізнесу (дорожній податок).

Сподіваємося, що ця інформація стане в пригоді вам при виборі місця проживання і ведення господарської діяльності.